תקנון האתר ותנאי השימוש

מבוא

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט lior-lighting.com (להלן: "האתר") של חברת "טריגון ים בע"מ" (להלן: "החברה"). האתר משמש כאתר רשמי של החברה ומאפשר לגולשים באתר וללקוחות גישה למוצרים של החברה, צפייה בקולקציות המשתנות וכן ביצוע רכישות של אותם המוצרים באמצעות האתר. הכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "התקנון")
 2. תקנון האתר הוא והוא בלבד המהווה את המסגרת הנורמטיבית היחידה עבור הזמנות וגלישה באתר, והוא זה בלבד אשר מסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לבין הגולש הרוכש מוצרים באתר (להלן: "הלקוח").
 3. אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון זה בקפידה. הקניה באתר כפופה לתנאים המפורטים להלן ובהרחבה.
 4. רכישה באתר מעידה על הסכמתך לתנאים המופיעים בתקנון זה וביצוע הזמנה על ידך מהווה הצהרה כי קראת את התקנון ואתה מסכים לכל תנאיו.
 5. כמו כן, ביצוע הזמנה דרך האתר מהווה הצהרה מטעמך כי אין לך או למי מטעמך כל טענה או דרישה כנגד האתר או החברה. זאת בכל הנוגע להזמנות שביצעת, התקנון או תנאיו.
 6. תנאי התקנון שלהלן מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם כל האמור בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד, וכן האמור בגוף יחיד מתייחס גם לרבים.
 • שימוש באתר ושירות לקוחות
 1. ביצוע הרכישות באתר יתאפשר בכפוף להתקיימות התנאים המפורטים כדלהלן במצטבר:
 1. הלקוח מצהיר כי הוא בגיר, בן למעלה מגיל 18, וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
 2. ביצוע הזמנות יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף (שלא הוגבל או נחסם), שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. היה והלקוח עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, מצהיר הלקוח כי השימוש בכרטיס האשראי הוא על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי. וכן, כי הלקוח ישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מידי בגין כל תביעה או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי של הצד שלישי.
 3. רכישה מהאתר תהא לשימוש אישי בלבד, ושימוש מסחרי או סיטונאי אסור בהחלט.
  1. הזמנה ורכישת מוצרים ע"י הלקוח תתבצע באמצעות יצירת חשבון באתר (להלן: "חשבון"). יצירת חשבון באתר היא ללא עלות ונעשית באמצעות מילוי טופס פרטים אישיים המופיע באתר (קרי "יצירת חשבון חדש"). הלקוח אחראי באופן בלעדי לשמירת פרטי החשבון שלו בסודיות מוחלטת. יובהר כי מילוי כל הפרטים לצורך הזמנה באתר, מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
  2. מחירי המוצרים כוללים מע"מ, אך לא כוללים דמי משלוח. פירוט דמי המשלוח לפי אזורים יפורט בסעיף ג' לתקנון זה- "שילוח ואיסוף עצמי". 
  3. תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החברה.
  4. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת, וללא צורך בהודעה מוקדמת.
 • החברה לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה.
 • עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, וכן בדיקות זמינות מלאי מול ספקיה (להלן: "היצרן"). ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, וכן במקביל גם ע"י היצרן, יישלח מייל ללקוח כאסמכתה לכך שהעסקה אכן אושרה.

אלו כמפורט להלן:

 1. מקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי או על ידי ספק- יקבל הלקוח הודעה מתאימה, באמצעות מייל או טלפון. מובהר, כי במקרה כזה ייראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה, וללקוח לא תהא כל טענה או דרישה או תביעה כנגד החברה באשר לעניין זה. 
 2. לעניין אישור ההזמנה ע"י היצרן- עת שמדובר ביצרנים וספקים העובדים עם החברה בשיתוף פעולה גלובלי, יכול שאישור ההזמנה יגיע ללקוח גם עד עשרה (10) ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.
 3. מאחר שמדובר כאמור ביצרן גלובלי, עקב הפרשי השעות וכיוצא בזה יכול שלא תוכל החברה לאפשר אספקת המוצר המוזמן עקב אי זמינות חומרים או כוח אדם או אפשרות יצור וכדומה.
  4. 
  בהתאמה לאמור לעיל, מאחר שמדובר כאמור ביצרן גלובלי, אשר מולו מתבצעות הזמנות מוצרים שאינם קיימים במלאי החברה, זמן משלוח יכול לארך עד 60 ימי עסקים.


על כן וכאמור לעיל, כל עוד לא נתקבל אישור ההזמנה, לא יראו הלקוח או החברה את ההזמנה כאושרה או בוצעה. אישור כאמור יגיע ללקוח באמצעות מייל רשמי מאת החברה או שיחת טלפון יזומה מאיש שירות החברה בלבד.

 • אישור עסקה כאמור אשר יתקבל עבור לקוח, יהא כגושפנקה סופית והרמטית לביצוע העסקה.
 1. שירות הלקוחות של החברה יהא פעיל עבור הלקוח, עבור כל עניין, בשעות הפעילות. היינו בין השעות 09:00-16:00 בימים א'-ה'.
 • בין היתר יוכל הלקוח לבדוק עם מחלקת שירות הלקוחות את סטטוס ההזמנה שלו, ולעקוב אחר אישורה והתקדמותה.
 • מחלקת שירות הלקוחות תאפשר שקיפות מלאה עבור הלקוח בעניין ההזמנה.
 • יתאפשר גם כן תיאום איסוף עצמי של המוצר/ים ממחסני החברה, לכשזה יהא מוכן ותישלח הודעה בעניין. זאת כאמור ובכפוף למצוין להלן בסעיף ג' לתקנון זה- "שילוח ואיסוף עצמי".
 • שילוח ואיסוף עצמי
 1. אספקת הפריטים מהאתר נעשית על ידי שימוש במחלקת השילוח של החברה, ונעשית בכפוף למדיניות החברה, כפי שתתעדכן מעת לעת.
 2. זמני אספקת המוצרים כפי שמצוינים באתר נספרים ב"ימי עסקים" בלבד, קרי, ימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-16:00 (לא כולל ימי שישי, שבת וחג). הזמנה אשר בוצעה לאחר השעה 16:00 או ביום שאינו יום עסקים, תחשב לצורך חישוב מועד האספקה של חברת השילוח, כאילו בוצעה ביום העסקים שלמחרת. 
 3. יתכן שזמן האספקה ליישובים, עיירות, מושבים, קיבוצים, מועצות ויעדים מרוחקים יהיה ארוך מהרגיל וכאמור תלוי במועדי וזמני אספקת המשלוחים אצל מחלקת השילוח. 
 4. זמן שילוח ההזמנה הנרכשת יהא עד 14 ימי עסקים מן קבלה הודעת הגעת המוצר לארץ, לידי הלקוח.
 5. במקרה בו יבחר הלקוח באיסוף עצמי, יוקצבו עבורו 30 ימים לכל היותר להגיע למחסני החברה, הנמצאים במושב בית חירות, על מנת לבצע את האיסוף.
 6. את האיסוף העצמי יש לתאם מול מחלקת שירות הלקוחות, כאמור בסעיף 14 לעיל. וזאת בלבד. ללא תיאום ואישור מועד תיאום מאת החברה, לא יוכל הלקוח לקבל את המוצר בהגעתו.
 

חוסר תיאום מראש וכן אישור המועד כמוהם כאי-תיאום, והחברה לא תהא חייבת, במצב מעין זה, לספק המוצר (או המוצרים) ללקוח בעת הגעתו. כמו כן, הצגת הודעת אישור ההזמנה ואישור הגעתה, לא תהווה כל אסמכתה לתיאום הגעה. 

 1. ככל שיעלה עיכוב באיסוף העצמי העולה על 30 ימי המתנה במחסני החברה, תיגבה תוספת תשלום מן הלקוח בסך של 60 ש"ח עבור כל יום נוסף. זאת עקב צרכי החברה לשמור, להחזיק ולתחזק את המוצר במחסניה. ככל שיעברו יותר מ-120 ימי המתנה במחסני חברה מן שליחת הודעת אישור הגעת המוצר ללקוח, תפעל החברה בנדון כמגיע לה על פי כל דין.
 • ביטול עסקה והחזרת מוצרים
 
 • באשר למוצרים הנמכרים באתר אשר לא יוצרו באופן מיוחד ובהזמנה מיוחדת באופן אישי עבור הלקוח, תהא מדיניות החזרת המוצרים כדלקמן:
 • לקוח יהא רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר לא יאוחר מ-14 יום ממועד קבלת המוצר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק" או "חוק הגנת הצרכן"), על ידי מסירת הודעה לחברה. במקרה זה תשיב החברה ללקוח את התמורה ששילמה בגין המוצר, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
  1. הלקוח רשאי להחזיר מוצר בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, ובלבד שבמוצר המוחזר כאמור לא נעשה כל שימוש, שאריזתו לא נפתחה או נפגמה, שהמוצר המוחזר לא ניזוק וכך גם תווית המוצר וכן שהמוצר המוחזר נמצא באריזתו המקורית ככל הניתן. 
  2. על אף האמור, החברה לא תגבה דמי ביטול במצב בו הביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של החברה כלפי הלקוח בקשר עם העסקה. במקרה כאמור, יודיע הלקוח על כך לחברה ויתואם המועד לאיסוף המוצר על ידי חברה, והכל בהתאם להוראות הדין. 
  3. החזר כספי ייעשה עד 14 ימי עסקים באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה. 
  4. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה בהרעה משמעותית במצבו.
 
 • אופן החזרת המוצרים לחברה בהליך ביטול העסקה יעשה ע"י הלקוח באמצעות שליח מטעם החברה. אלו ישולמו על ידי הלקוח, כתוספת נפרדת, לפי התעריפים המצוינים בסעיף ג' לתקנון זה- "שילוח ואיסוף עצמי".

 1. לקוח שהוא אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998) ("אדם עם מוגבלות"), או מי שמלאו לו 65 שנים ("אזרח ותיק") או מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה ("עולה חדשה"), יהא רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך ארבעה חודשים מיום אספקת הההזמנה. זאת בהתאם לתעודה המוכיחה האמור לעיל, אשר תוצג לחברה,  כל זאת לאחר מסירת הודעת ביטול לחברה כאמור בסעיף 24 לתקנון זה.
 • בכל מקרה של ביטול עסקה של מוצר או מוצרים אשר הוזמנו ויוצרו בהזמנה אישית, ע"י יצרן חיצוני או פנימי, באופן מיוחד ללקוח, כפי האמור בחוק ובכל דין- לא יחולו הוראות הביטול לעיל, אלא יחולו הוראות הדין היפות למצבים מעין אלו, וזאת בלבד. בין אלו הוראות חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים") וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 (להלן: "חוק החוזים תרופות")
 • הייתה ללקוח זכות לבטל עסקה לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכן, או לפי חוק החוזים, בהתאמה, הודעת הביטול שימסור הלקוח לחברה תימסר באמצעות שיחה טלפונית לטל' החברה- 09-8664664, וקבלת אישור טלפוני, או לחילופין באמצעות הודעת מייל וקבלת אישור רשמי במייל חוזר מאת החברה (להלן: "הודעת ביטול"). 
 • אחריות החברה
 1. בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר או כתוצאה משימוש במוצר שנרכש באתר שלא בהתאם להוראות היצרן. זאת לרבות ביצוע חיבורים חשמליים של גופי התאורה, התקנה שלא כדין  (למשל ע"י איש מקצוע שלא מטעם החברה), או כל שימוש אחר שלא כדין.
 2. החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל תקלה או שיבוש בשימוש באתר או בשירותים הכלולים בו או באיחור באספקת משלוחים וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שאינה תלויה בחברה (להלן: "כוח עליון"). זאת לרבות כתוצאה מצו או תקנה או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, מגיפה, סגר, בידוד, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים או בשירותים ציבוריים או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור או איבה, וכן מצב של איחורי מכס, עיכוב של מכון תקנים עם בדיקה מקדמית, וכן כל מצב אחר אשר מוגדר בחזקת כוח עליון, ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי תקנון זה ולא יזכו את הלקוח בכל סעד או זכות. 
 3. אחריות החברה לעניין המוצרים הנמכרים באתר כולם תהא תקפה למשך שנה, ותחול על תיקולים טכניים בלבד. (הווה אומר, בטווחי האחריות לא יכללו מקרי שבר, נורות, התקנה שאינה מבוצעת ע"י חשמלאי מוסמך וכיוצא בזה).
 • קניין רוחני
 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר או במוצרים הנמכרים בו, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, המוצרים, השיטות והסודות המסחריים, מהווים רכושה של החברה בלבד. זכויות קניין רוחני אלו חלות על תכנים באתר, שירותים המוצעים באתר, רשימת המוצרים, הקולקציות והדגמים המוצגים באתר ותמונותיהם, תיאור ועיצוב המוצרים, תיאור ופירוט המלל והתוכן באתר, תוכנה, קוד מחשב, יישום, גרפיקה וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם, להכניס שינויים, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering) או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מהמידע או מהתכנים הכלולים באתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים ובפרט גופי התאורה, תמונותיהם וכו', ללא קבלת אישורה של החברה או מי מטעמה מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב, ומראש.
 • שמירה על סודיות
 1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
 2. במקרים שאינם בשליטה או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או מי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. 
 3. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוח הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.
 4. החברה לא תעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

 

 • סמכות שיפוטית
 1. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון ותנאי שימוש אלו הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. כל מחלוקת שהיא אשר תתגלה בין הצדדים בכל הקשור ליחסים עם החברה או מי מטעמה,  סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבתי המשפט במחוז מרכז בלבד.